FORSIDE

GBL21 eller Spilbaseret læring i det 21. århundrede er titlen på et nyt forskningsprojekt, som bygger på en investering på 9,8 millioner kroner fra Innovationsfonden.

Formålet med projektet er anvende digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og løse problemer. De fire kompetencer kaldes også for det 21. århundredes kompetencer eller 21st century skills, fordi de har stor betydning for elevers muligheder for at deltage aktivt i deres kommende samfundsliv.

Vi søger pt. 40 skoler, som ønsker at deltage i projektet fra 2019-2020. Alle deltagende skoler får fri adgang til undervisningsforløb for 5. og 7. klasse i dansk, matematik og science fagene via læringsplatformen MinUddannelse, og lærerne får introduktion og faglig sparring til at anvende forløbene i deres undervisning. Spilredskaberne indbefatter Hungry Higgs, Scratch, Build A World, elevers egne computerspil og designmetoder til f.eks. at udvikle brætspil i undervisningen.

Bemærk: Tilmeldingsfristen er udskudt til 1.3.2018