FORSIDE

GBL21 eller Spilbaseret læring i det 21. århundrede er titlen på et forskningsprojekt, som bygger på en investering på 9,8 millioner kroner fra Innovationsfonden.

Formålet med projektet er at anvende Design Thinking i kombination med digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, modellere, håndtere designprocesser og tænke innovativt. De fire kompetencer er alle eksempler på 21st century skills, fordi de har stor betydning for elevers muligheder for at deltage aktivt i deres kommende samfundsliv.

Der deltager 40 skoler i projektet fra 2019-2020. Alle deltagende skoler får fri adgang til undervisningsforløb for 5. og 7. klasse i dansk, matematik og science fagene via læringsplatformen MinUddannelse, og lærerne får introduktion og faglig sparring til at anvende forløbene i deres undervisning. Spilredskaberne indbefatter Hungry Higgs, Scratch, Build A World, elevers egne computerspil og designmetoder til f.eks. at udvikle brætspil i undervisningen.

Bemærk: Vi har lukket for tilmeldinger, men der er en venteliste. Kontakt os gerne, hvis jeres skole skal på ventelisten.