DELTAGELSE

GBL21 projektet er åbent for deltagelse for alle interesserede skoler, der lever op til følgende kriterier:

  • Skolens lærere skal have adgang til læringsplatformen MinUddannelse, der skal anvendes i forbindelse med interventionen.
  • Deltagelse starter med lærerkurser i forår 2019. Selve interventionen på skolerne varer 1½ år med start i august 2019 og afslutning i december 2020.
  • Skoleledelsen skal sende en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til thorkild@hum.aau.dk, der beskriver, hvorfor skolen ønsker at deltage i projektet.
  • Der medvirker mindst 2 klasser og 2 lærere for 5. årgang og mindst 2 lærere og 2 klasser fra 7. årgang, som tilsammen dækker dansk, matematik og science fagene for hver af de to årgange. Der må gerne medvirke flere lærere og flere klasser pr. årgang.
  • Skolen involverer de deltagende lærere i projektet og dækker udgifter til vikardækning.
  • Skolens deltagelse godkendes af skolens ledelse.

På baggrund af ansøgningerne udvælges 40 skoler til lodtrækning. Heraf vil 20 skoler vil fungere som indsatsskoler for intervention, mens de sidste 20 skoler vil fungere som kontrolskoler.